Zmiany odpłatności na wniosek na podstawie KS-BLOZ

Zmiany odpłatności na wniosek na podstawie KS-BLOZ

Instrukcja przeprowadzenia zmian odpłatności na wniosek na podstawie bazy KS-BLOZ


  • Related Articles

  • Zmiany na podstawie KS-BLOZ

   Instrukcja przeprowadzenia zmian leków na podstawie bazy KS-BLOZ, która zawiera zmiany na wykazach refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zawarte w opublikowanym obwieszczeniu lekowym: ...
  • Zmiany kodów GTU na podstawie KS-BLOZ

   Instrukcja przeprowadzenia kodów GTU (tylko kody GTU09) na kartach leku w związku ze zmianą w prowadzeniu ewidencji VAT: Zmiany kodów GTU na podstawie KS-BLOZ
  • Symulacja BLOZ

   Instrukcja przeprowadzenia symulacji BLOZ, która zawiera zmiany na wykazach refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na podstawie projektu przekazanego do uzgodnień zewnętrznych (pokazane ...
  • Konfiguracja modułu eZWM w KS-AOW (pełna umowa NFZ)

   Prezentacja pokazująca w jaki sposób skonfigurować program apteczny KS-AOW, aby wykorzystać moduł eZWM Pilotaż, w przypadku gdy apteka posiada pełną umowę z NFZ na środki pomocnicze: Konfiguracja modułu eZWM w KS-AOW (pełna umowa NFZ) Artykuł jest ...
  • eZWM w pytania i odpowiedziach

   eZWM w pytania i odpowiedziach Poniżej przedstawiamy informację na temat systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Poznamy ogólne zasady działania programu a także dowiemy się ...