Zmiany kodów GTU na podstawie KS-BLOZ

Zmiany kodów GTU na podstawie KS-BLOZ

Instrukcja przeprowadzenia kodów GTU (tylko kody GTU09) na kartach leku w związku ze zmianą w prowadzeniu ewidencji VAT:

  • Related Articles

  • Zmiany na podstawie KS-BLOZ

   Instrukcja przeprowadzenia zmian leków na podstawie bazy KS-BLOZ, która zawiera zmiany na wykazach refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zawarte w opublikowanym obwieszczeniu lekowym: ...
  • Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT

   Poniżej przedstawiamy informację zebrane na temat nowych zasad prowadzenia ewidencji VAT. Prosimy pamiętać, że nie rościmy sobie praw do wyrażania opinii prawno-księgowych i ten temat należy bezwzględnie skonsultować z firmą prowadzą dla Państwa ...
  • Zmiany odpłatności na wniosek na podstawie KS-BLOZ

   Instrukcja przeprowadzenia zmian odpłatności na wniosek na podstawie bazy KS-BLOZ Zmiany odpłatności na wniosek na podstawie KS-BLOZ
  • Symulacja BLOZ

   Instrukcja przeprowadzenia symulacji BLOZ, która zawiera zmiany na wykazach refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na podstawie projektu przekazanego do uzgodnień zewnętrznych (pokazane ...
  • Zmiany VAT na 1 lutego 2022 r

   Instrukcja wprowadzenia stawki podatku VAT 0% na niektóre towary spożywcze od 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r. zgodnie z Ustawą z dnia 13.01.2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług : Zmiany VAT na 1 lutego 2022 r