Zmiana wygasającego hasła w systemie NMVS KOWAL

Zmiana wygasającego hasła w systemie NMVS KOWAL

Instrukcja zmiany wygasającego hasła w systemie NMVS KOWAL z użyciem funkcji dostępnej w KS-AOW na wizytówce. Poniżej link do prezentacji:


Po wygaśnięciu hasła także możliwe użycie tej funkcji i hasło poprawnie zostanie zmienione na nowe.

  • Related Articles

  • Pobranie nowego certyfikatu KOWAL

   Czy certyfikat jest nam potrzebny? Podobnie jak w przypadku E-recepty, gdzie także używaliśmy certyfikatu (tylko innego), tutaj także do poprawnej komunikacji z systemem NMVS potrzebny jest certyfikat, który szyfruje całość przesyłu danych oraz ...
  • Konfiguracja programu aptecznego do pracy z KOWAL

   Co zmienia się w programie KS-AOW? Po wykonaniu operacji opisanych w tej instrukcji program KS-AOW będzie gotowy do spełnienia wymogów rozporządzenia o serializacji leków. Moduł Sprzedaż (APW11) zostanie wzbogacony o specjalne okienko (wywoływane ...
  • Weryfikacja faktur zakupu w KS-AOW

   Prezentacja pokazująca w jaki sposób można kontrolować ilości przychodzących z hurtowni towarów, ich daty ważności oraz serie a także status w NMVS: Weryfikacja faktur zakupu w KS-AOW
  • Odnowienie certyfikatu KOWAL

   Instrukcja odnowienia certyfikatu KOWAL z użyciem funkcji pobierania certyfikatu w KS-AOW. Poniżej link do prezentacji: Odnowienie certyfikatu KOWAL Zaprezentowane rozwiązanie działa pod warunkiem ważności obecnego zainstalowanego certyfikatu KOWAL w ...
  • Dyrektywa antyfałszywkowa w pytaniach i odpowiedziach (FAQ)

   Poniżej przedstawiamy najczęściej pojawiające się pytania związane z wdrożeniem nowego sposobu wydawania leków, jakie będą obowiązywać od 9 lutego 2019. Odpowiedzi na te pytania są aktualizowane na bieżąco wraz ze zmieniającą się wersją ...