Zmiana kolejności stawek VAT w drukarkach fiskalnych

Zmiana kolejności stawek VAT w drukarkach fiskalnych

Instrukcja pokazuje jak przy pomocy programu serwisowego ustawić prawidłowe stawki VAT w systemie KS-AOW i drukarkach fiskalnych. Konieczna modyfikacja każdego urządzenia fiskalnego w związku ze zmieniającymi się przepisami od 1 sierpnia 2019.

  • Related Articles

  • Zmiana czasu na drukarkach fiskalnych

   W przypadku zmiany czasu na komputerach taka zmiana powinna odbyć się automatycznie. Niestety na drukarkach fiskalnych należy zrobić to ręcznie. Poniżej kroki, które musimy wykonać: Uruchomić moduł APW 42 Serwis Wejść w menu Kasa a następnie ...
  • Jak sprawdzić typ drukarki fiskalnej i jakie funkcje obsługuje

   Różne modele drukarkę fiskalnych posiadają różne funkcje. Aby sprawdzić jaki jest typ drukarki i jakie obsługuje funkcje należy na danym stanowisku zamknąć program sprzedaży (to ważne) i wejść do: APW 42 Serwis -> Kasa -> Informacje o drukarce Na ...
  • Zmiana czasu w systemie Windows

   ‌Instrukcja zmiany czasu w systemie Windows w przypadku gdy jest potrzeba ręcznej korekty. Aby zmienić czas wystarczy: Nacisnąć prawym klawiszem na datę i godzinę widoczną w prawym, dolnym rogu Następnie z menu podręcznego wybieramy opcję Dostosuj ...
  • Pełna pamięć podręczna w drukarce fiskalnej Elzab Mera

   W przypadku problemów z pełną pamięcią podręczną dla drukarek Elzab Mera powinniśmy wykonać następujące kroki: 1. wyłączyć drukarkę fiskalną na przycisku wyłączania, 2. otworzyć klapkę, 3. przesunąć małą klapkę, która jest dostępna po prawej stronie ...
  • Jak wydrukować raport dobowy fiskalny z pulpitu drukarki fiskalnej

   Aby wydrukować ręcznie raport dobowy fiskalny w drukarce fiskalnej Elzab typu Mera F, Mera FE, Mera+, Mera online należy: 1. Wejść do Menu drukarki poprzez naciśnięcie dwóch skrajnych klawiszy na raz na pulpicie drukarki czyli przycisku Wyjdź oraz ...