Zmiana czasu na drukarkach fiskalnych

Zmiana czasu na drukarkach fiskalnych

W przypadku zmiany czasu na komputerach taka zmiana powinna odbyć się automatycznie. Niestety na drukarkach fiskalnych należy zrobić to ręcznie. Poniżej kroki, które musimy wykonać:

 1. Uruchomić moduł APW 42 Serwis
 2. Wejść w menu Kasa a następnie Modyfikacja czasu w module fiskalnym 
 3. Wpisać poprawny czas na drukarce fiskalnej
Należy pamiętać o ważnych zasadach dotyczących większości modeli drukarek fiskalnych:
 1. Nie może być rozpoczęta sprzedaż od ostatniego raportu dobowego
 2. Różnica pomiędzy czasem ustawianym a aktualnym nie może przekraczać jednej godziny
 3. Zmiany czasu można dokonać raz na dobę
Prezentacja pokazując w sposób graficzny jak możemy to zrobić znajduje się poniżej:

  • Related Articles

  • Zmiana kolejności stawek VAT w drukarkach fiskalnych

   Instrukcja pokazuje jak przy pomocy programu serwisowego ustawić prawidłowe stawki VAT w systemie KS-AOW i drukarkach fiskalnych. Konieczna modyfikacja każdego urządzenia fiskalnego w związku ze zmieniającymi się przepisami od 1 sierpnia 2019. Zmiana ...
  • Zmiana czasu w systemie Windows

   ‌Instrukcja zmiany czasu w systemie Windows w przypadku gdy jest potrzeba ręcznej korekty. Aby zmienić czas wystarczy: Nacisnąć prawym klawiszem na datę i godzinę widoczną w prawym, dolnym rogu Następnie z menu podręcznego wybieramy opcję Dostosuj ...
  • Jak sprawdzić typ drukarki fiskalnej i jakie funkcje obsługuje

   Różne modele drukarkę fiskalnych posiadają różne funkcje. Aby sprawdzić jaki jest typ drukarki i jakie obsługuje funkcje należy na danym stanowisku zamknąć program sprzedaży (to ważne) i wejść do: APW 42 Serwis -> Kasa -> Informacje o drukarce Na ...
  • Pełna pamięć podręczna w drukarce fiskalnej Elzab Mera

   W przypadku problemów z pełną pamięcią podręczną dla drukarek Elzab Mera powinniśmy wykonać następujące kroki: 1. wyłączyć drukarkę fiskalną na przycisku wyłączania, 2. otworzyć klapkę, 3. przesunąć małą klapkę, która jest dostępna po prawej stronie ...
  • Problem podwójnej fiskalizacji na drukarce fiskalnej

   Podwójna fiskalizacja może mieć miejsce w przypadku, gdy zostanie zaburzona komunikacja drukarki fiskalnej z komputerem, często dochodzi do takiej sytuacji przy wymianie papieru. Aby upewnić się, że mamy do czynienia z takim przypadkiem należy ...