Zaopatrzenie w wyroby medyczne - wniosek o konto bankowe

Zaopatrzenie w wyroby medyczne - wniosek o konto bankowe

w związku z nowymi umowami z NFZ na środki pomocnicze na Śląsku, które mają obowiązywać od 1 lipca 2023, musimy złożyć wniosek o konto bankowe.

Kogo dotyczy ta wiadomość?
E-mail dotyczy aptek, które realizują środki pomocnicze na zasadzie indywidualnej umowy z NFZ (nie dotyczy umów podwykonawczych). Apteki, które nie realizuję środków pomocniczych lub realizuję je na zasadzie podwykonawstwa nie muszą nic robić.

Jak wygenerować wniosek o konto bankowe?
Złożenie wniosku o konto bankowe jest dosyć proste, dlatego zrezygnowaliśmy z tworzenia osobnej prezentacji na ten temat. Po ocenie pozytywnej wniosku w sprawie zawarcia umowy w zakresie ZPO generujemy wniosek w sprawie rachunku bankowego:

Portalu Świadczeniodawcy -> Moje podstawowe dane -> Zmiana kont bankowych dla umów -> Nowy wniosek -> Wybieramy 2023 oraz kod umowy z rozszerzeniem na końcu ZPO

Po wpisaniu numeru konta bankowego należy uzupełnić dane świadczeniodawcy.

Jak przekazać wniosek do NFZ?
Wniosek można pobrać a następnie wydrukować i podpieczętować oraz podpisać (osoba upoważniona) a następnie złożyć w siedzibie właściwego oddziału NFZ lub przesłać pocztą. Wniosek można także wyjątkowo, bo po raz pierwszy jest taka możliwość, podpisać elektronicznie profilem zaufany lub podpisem kwalifikowanym (jeżeli ktoś chce skorzystać z tej opcji a nie wie jak to zrobić, prosimy o kontakt). Podpisany plik należy ponownie przesłać na stronie. Niezależnie czy wniosek przesyłamy tradycyjną pocztą czy też podpisujemy go elektronicznie, musimy go przekazać, do czego służy odpowiedni przycisk na dole strony.  

Kiedy musimy to zrobić?
W piśmie NFZ na ten temat użyto sympatycznego określenia NIEZWŁOCZNIE :)

  • Related Articles

  • Zaopatrzenie w wyroby medyczne - nowa umowa od 01.07.2023

   Niestety kończą swoją ważność dotychczasowe umowy podpisane z NFZ na środki pomocnicze na Śląsku. Aby realizować wnioski od 1 lipca 2023 musimy złożyć wniosek o nową umowę. Prosimy o weryfikację tego w swoim oddziale NFZ jeżeli jest inny niż Śląski, ...
  • eZWM w pytania i odpowiedziach

   eZWM w pytania i odpowiedziach Poniżej przedstawiamy informację na temat systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Poznamy ogólne zasady działania programu a także dowiemy się ...
  • Konfiguracja modułu eZWM w KS-AOW (pełna umowa NFZ)

   Prezentacja pokazująca w jaki sposób skonfigurować program apteczny KS-AOW, aby wykorzystać moduł eZWM Pilotaż, w przypadku gdy apteka posiada pełną umowę z NFZ na środki pomocnicze: Konfiguracja modułu eZWM w KS-AOW (pełna umowa NFZ) Artykuł jest ...
  • Uzyskanie dostępu do platformy NFZ eZWM

   Prezentacja pokazująca w jaki sposób uzyskać dostęp do platformy NFZ eZWM (poprzez Portal Świadczeniodawcy), służącej do pobierania i realizacji zleceń na środki pomocnicze: Uzyskanie dostępu do platformy NFZ eZWM Artykuł jest częścią większego ...
  • Nowy zestaw produktów handlowych do aneksu umowy na środki pomocnicze w Portalu Świadczeniodawcy 2023

   Prezentacja pokazująca w jaki sposób na Portalu Świadczeniodawcy zaimportować towary handlowe z przygotowanego pliku CSV i dodać je do nowego zestawu produktów handlowych 2023. To proces związany z aneksowaniem umowy na środki pomocnicze. Poniżej ...