Zaopatrzenie w wyroby medyczne - nowa umowa od 01.07.2023

Zaopatrzenie w wyroby medyczne - nowa umowa od 01.07.2023

Niestety kończą swoją ważność dotychczasowe umowy podpisane z NFZ na środki pomocnicze na Śląsku. Aby realizować wnioski od 1 lipca 2023 musimy złożyć wniosek o nową umowę. Prosimy o weryfikację tego w swoim oddziale NFZ jeżeli jest inny niż Śląski, czy także nie ma potrzeby podpisania nowej umowy i do kiedy obowiązują obecna umowa.

Kogo dotyczy ta wiadomość?
E-mail dotyczy aptek, które realizują środki pomocnicze na zasadzie indywidualnej umowy z NFZ (nie dotyczy umów podwykonawczych). Apteki, które nie realizuję środków pomocniczych lub realizuję je na zasadzie podwykonawstwa nie muszą nic robić.


Dlaczego musi być nowa umowa?
Niestety pomimo, że posiadamy aktywną umowę jest ona tylko na kilka lat i następuje teraz okres, gdy umowy te się kończą i należy podpisać nowe. Nie ma możliwości przedłużenia na zasadzie aneksu, musimy podpisać nową umowę.

Jak wygenerować wniosek o nową umowę?
Złożenie nowego wniosku jest dość skomplikowaną operacją i czasochłonną. Przygotowaliśmy jednak instrukcję, z pomocą której przygotowanie dokumentów wniosku może wykonać każdy. Poniżej link do prezentacji:


Jak przygotować pozostałe dokumenty?
Wygenerowane dokumenty wniosku z poprzedniego kroku należy podpisać czytelnie na każdej stronie i podpieczętować. Wraz z pozostałymi dodatkowymi oryginałami dokumentów albo ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę należy włożyć do koperty, na którą będzie naklejone oznaczenie wniosku. Proszę nie zapomnieć o umieszczeniu w kopercie także nośnika z nagranym wnioskiem w wersji elektronicznej. Skrócone podsumowanie dodatkowych, potrzebnych dokumentów: 

- kserokopia umowy spółki lub wyciąg z tej umowy,
- polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
- oświadczenie Wnioskodawcy o kontynuacji polisy,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz staż pracy osób wymienionych w wykazie personelu określonym w formularzu wniosku,
- dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z lokalu jako miejsca udzielania świadczeń.

Prosimy także o zapoznanie się z dokumentem oficjalnym w tej sprawie z NFZ.

Jak złożyć dokumenty?
Kopertę z dokumentami należy złożyć w siedzibie właściwego oddziału NFZ. W przypadku Śląska będzie to Śląski Oddział Wojewódzki NFZ, budynek A pokój 004 w Katowicach przy ul. Kossutha 13, bądź dokumenty można przesłać pocztą na adres: 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
Dział ds. Wyrobów Medycznych, 

zgodnie z zasadami zawartymi w Zarządzeniu nr 26/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 04.03.2022 r. (z późn. zm.) Dokument ten jest do pobrania pod adresem:


Kiedy musimy to zrobić?
Musimy przygotować dane do nowej umowy jak najszybciej, aby mieć pewność, że NFZ zdąży z nami podpisać nową umowę na czas i będziemy mogli realizować wnioski od 1 lipca. Śląski NFZ wyznaczył datę 5 maja jako nieprzekraczalną, aby złożyć wniosek o nową umowę.

  • Related Articles

  • Zaopatrzenie w wyroby medyczne - wniosek o konto bankowe

   w związku z nowymi umowami z NFZ na środki pomocnicze na Śląsku, które mają obowiązywać od 1 lipca 2023, musimy złożyć wniosek o konto bankowe. Kogo dotyczy ta wiadomość? E-mail dotyczy aptek, które realizują środki pomocnicze na zasadzie ...
  • Konfiguracja modułu eZWM w KS-AOW (pełna umowa NFZ)

   Prezentacja pokazująca w jaki sposób skonfigurować program apteczny KS-AOW, aby wykorzystać moduł eZWM Pilotaż, w przypadku gdy apteka posiada pełną umowę z NFZ na środki pomocnicze: Konfiguracja modułu eZWM w KS-AOW (pełna umowa NFZ) Artykuł jest ...
  • eZWM w pytania i odpowiedziach

   eZWM w pytania i odpowiedziach Poniżej przedstawiamy informację na temat systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Poznamy ogólne zasady działania programu a także dowiemy się ...
  • Nowy zestaw produktów handlowych do aneksu umowy na środki pomocnicze w Portalu Świadczeniodawcy 2023

   Prezentacja pokazująca w jaki sposób na Portalu Świadczeniodawcy zaimportować towary handlowe z przygotowanego pliku CSV i dodać je do nowego zestawu produktów handlowych 2023. To proces związany z aneksowaniem umowy na środki pomocnicze. Poniżej ...
  • Uzyskanie dostępu do platformy NFZ eZWM

   Prezentacja pokazująca w jaki sposób uzyskać dostęp do platformy NFZ eZWM (poprzez Portal Świadczeniodawcy), służącej do pobierania i realizacji zleceń na środki pomocnicze: Uzyskanie dostępu do platformy NFZ eZWM Artykuł jest częścią większego ...