Założenie Profilu Zaufanego

Założenie Profilu Zaufanego

O co w tym wszystkim chodzi?

Aby jakikolwiek dokument nabrał mocy urzędowej musi być podpisany. W tym celu musimy napisać pismo i je podpisać. Pismo możemy wysłać pocztą lub e-mailem (skan) lub faxem. W dzisiejszych czasach unikamy drukowania pisma, skanowania i wysyłania go jako kopii. Zwłaszcza problemem są raporty, które zawierają setki tysięcy danych. W związku z tym musiał pojawić się jakiś system, który uwierzytelni nasze dokumenty bez podpisywania na papierze. Pierwsza była karta z podpisem cyfrowym. Niestety nie zdobyła ona dużej popularności, bo jest droga (kilkaset złotych na rok) wymaga instalacji specjalnego oprogramowania i zakupu specjalnego czytnika.

 

Dlatego kilka lat temu powstał System (Profil Zaufany), który na podstawie loginu i hasła (zgodnie z prawem) uwierzytelni nasze działania. Nazywa się to Profilem Zaufanym. Jeśli mamy login i hasło pozostaje jeszcze problem, czy na pewno ten login i hasło należy do nas. Każdy musi być absolutnie pewien w tym temacie. W związku z tym nie tak dawno po założeniu konta drukowaliśmy wniosek i udawaliśmy się do Urzędu Gminy lub Urzędu Skarbowego celem poświadczenia autentyczności naszej osoby. Tam Pani (lub Pan) porównywała dane z dowodem osobistym i potwierdzała w komputerze, że w rzeczywistości login XYZ należy do Pana/Pani ABC. Od tego momentu mogliśmy już występować przed wszystkimi urzędami w Polsce i te urzędy nam ufały.

 

Tak było kilka lat temu. Obecnie sytuacja jest jeszcze prostsza. Nie musimy już iść do żadnego urzędu, bo operację uwierzytelnienia naszej osoby wzięły na siebie banki. Oto ich wykaz:

Jeśli mamy konto osobiste (nie firmowe) założone w jednym z tych banków, możemy wykorzystać dane przekazane do banku, aby uwierzytelnić naszą osobę przed innymi urzędami. Jeśli nie mamy, nie obędzie się bez wizyty w US lub innym urzędzie (jest podana lista).

Jak to założyć?

Utworzenie Profilu Zaufanego jest czynnością bardzo prostą i powinna być samodzielnie przeprowadzony przez Państwa. Można tego dokonać przez stronę internetową a następnie potwierdzić Profil Zaufany w Punkcie Potwierdzającym. Można także zrobić to jeszcze szybciej i prościej jak wspominaliśmy, poprzez bankowość elektroniczną, gdzie bank potwierdzi naszą tożsamość i nawet nie trzeba wychodzić wtedy z domu.

Tworzenie Profilu Zaufanego za pośrednictwem bankowości internetowej

Rejestracji w Profilu Zaufanym za pomocą zewnętrznego dostawcy tożsamości jakim jest nasz bank (musimy używać konta osobistego), można dokonać na poniższej stronie (nie wszystkie banki to umożliwiają, jeśli na liście nie ma naszego banku to niestety nie możemy skorzystać z tej uproszczonej ścieżki i należy wtedy utworzyć Profil Zaufany z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym):

https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp

Jeśli mieliby Państwo z tym problemy proszę skorzystać z przygotowanej przez nas szczegółowej instrukcji, gdzie pokazane są dokładnie wszystkie, poszczególne kroki. Instrukcja jest oparta na popularnym banku ING Bank Śląski, jednak w pozostałych bankach proces powinien być analogiczny:

Założenie Profilu Zaufanego przez ING

 

Tworzenie Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym

Jeśli ktoś nie chce wiązać Profilu Zaufanego z bankiem lub jego bank nie umożliwia takiej funkcjonalności, należy utworzyć konto a następnie w ciągu 14 dni potwierdzić swoją tożsamość (z dokumentem tożsamości) w Punkcie Potwierdzającym (np. w najbliższym Urzędzie Skarbowym). Rejestracji można dokonać na stronie:

https://pz.gov.pl/pz/register

W tym przypadku także przygotowaliśmy instrukcję, która może Państwu pomóc:

Założenie Profilu Zaufanego potwierdzenie w punkcie

Ile to zajmie czasu?

Jeśli masz konto w banku to cały proces zajmuje kilka-kilkanaście minut. Jeśli nie masz konta, to zajmuje tyle samo czasu + wizyta w urzędzie.

O czym warto wiedzieć?

Profil zaufany nie jest przyporządkowany do adresu e-mail czy firmy. Profil Zaufany jest ściśle związany z osobą. To tak jak PESEL czy dowód osobisty. Proszę o tym pamiętać. Mamy tylko jeden profil i posługujemy się nim wszędzie. Osoba, która reprezentuje nawet kilka podmiotów nie może go udostępnić żadnej osobie postronnej, bo tym samym pozwoli do reprezentowania siebie przed urzędami w swoim imieniu. Udostępniasz login i hasło do profilu zaufanego = udostępniasz pustą kartkę z własnoręcznym podpisem.