Wymuszenie pobrania CAŁEJ bazy BLOZ

Wymuszenie pobrania CAŁEJ bazy BLOZ

Ustawienie parametrów programu aptecznego KS-AOW w celu wymuszenia jednorazowego pobrania całej (pełnej) bazy BLOZ:

  • Related Articles

  • Zmiany na podstawie KS-BLOZ

   Instrukcja przeprowadzenia zmian leków na podstawie bazy KS-BLOZ, która zawiera zmiany na wykazach refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zawarte w opublikowanym obwieszczeniu lekowym: ...
  • Zmiany odpłatności na wniosek na podstawie KS-BLOZ

   Instrukcja przeprowadzenia zmian odpłatności na wniosek na podstawie bazy KS-BLOZ Zmiany odpłatności na wniosek na podstawie KS-BLOZ
  • Symulacja BLOZ

   Instrukcja przeprowadzenia symulacji BLOZ, która zawiera zmiany na wykazach refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na podstawie projektu przekazanego do uzgodnień zewnętrznych (pokazane ...
  • Zmiany kodów GTU na podstawie KS-BLOZ

   Instrukcja przeprowadzenia kodów GTU (tylko kody GTU09) na kartach leku w związku ze zmianą w prowadzeniu ewidencji VAT: Zmiany kodów GTU na podstawie KS-BLOZ
  • Aktualizacja licencji w KS-AOW

   Instrukcja jak pobrać przez Internet aktualną licencję zawierającą wszystkie zakupione opcje i moduły: Aktualizacja licencji w KS-AOW