Uzyskanie dostępu do platformy NFZ eZWM

Uzyskanie dostępu do platformy NFZ eZWM

Prezentacja pokazująca w jaki sposób uzyskać dostęp do platformy NFZ eZWM (poprzez Portal Świadczeniodawcy), służącej do pobierania i realizacji zleceń na środki pomocnicze:


Artykuł jest częścią większego artykułu poświęconego tematowi eZWM. kliknij ten link, aby przejść do artykułu pytań i odpowiedzi dla eZWM.