Symulacja BLOZ

Symulacja BLOZ

Instrukcja przeprowadzenia symulacji BLOZ, która zawiera zmiany na wykazach refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na podstawie projektu przekazanego do uzgodnień zewnętrznych (pokazane w prezentacji ceny, limity itp. mogą być przykładowe):

  • Related Articles

  • Zmiany na podstawie KS-BLOZ

   Instrukcja przeprowadzenia zmian leków na podstawie bazy KS-BLOZ, która zawiera zmiany na wykazach refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zawarte w opublikowanym obwieszczeniu lekowym: ...
  • Wymuszenie pobrania CAŁEJ bazy BLOZ

   Ustawienie parametrów programu aptecznego KS-AOW w celu wymuszenia jednorazowego pobrania całej (pełnej) bazy BLOZ: Wymuszenie pobrania CAŁEJ bazy BLOZ
  • Zmiany odpłatności na wniosek na podstawie KS-BLOZ

   Instrukcja przeprowadzenia zmian odpłatności na wniosek na podstawie bazy KS-BLOZ Zmiany odpłatności na wniosek na podstawie KS-BLOZ
  • Zmiany kodów GTU na podstawie KS-BLOZ

   Instrukcja przeprowadzenia kodów GTU (tylko kody GTU09) na kartach leku w związku ze zmianą w prowadzeniu ewidencji VAT: Zmiany kodów GTU na podstawie KS-BLOZ
  • Aktualizacja licencji w KS-AOW

   Instrukcja jak pobrać przez Internet aktualną licencję zawierającą wszystkie zakupione opcje i moduły: Aktualizacja licencji w KS-AOW