Przekazanie dokumentów poświadczających uprawnienie do NFZ w Portalu Świadczeniodawcy

Przekazanie dokumentów poświadczających uprawnienie do NFZ w Portalu Świadczeniodawcy

W przypadku, gdy apteka realizowała import docelowy lub receptę obcokrajowca UE, apteka musi zgodnie z instrukcją dołączyć skany dokumentów związane z potwierdzeniem uprawnień.  Poniżej prezentacja:


Operację te wykonujemy dopiero po przesłaniu samego pliku z raportem i jego przetworzeniu. Jednak jest to operacja niezależna od przekazania samego zestawienia refundacyjnego.