Problem podwójnej fiskalizacji na drukarce fiskalnej

Problem podwójnej fiskalizacji na drukarce fiskalnej

Podwójna fiskalizacja może mieć miejsce w przypadku, gdy zostanie zaburzona komunikacja drukarki fiskalnej z komputerem, często dochodzi do takiej sytuacji przy wymianie papieru. Aby upewnić się, że mamy do czynienia z takim przypadkiem należy porównać raport kasowy ogólny (z komputera) z raportem kasowym fiskalnym (z drukarki fiskalnej). Jeżeli wartość sprzedaży zarejestrowanej na drukarce jest większa niż w komputerze, może to oznaczać podwójną fiskalizację. Jeżeli nie kojarzymy i nie umiemy jej znaleźć po kwocie, należy zlokalizować podwójnie zafiskalizowaną sprzedaż, najlepiej przeglądając kolejne paragony na komputerze i porównując je na kopii drukarki fiskalnej. W przypadku gdy mamy pewność, że doszło do sytuacji podwójnej fiskalizacji i wiemy jaka to sprzedaż, problem niezgodności raportów możemy rozwiązać w następujący sposób (nic nie jesteśmy w stanie zmienić na drukarce fiskalnej w danym dniu więc jedynie możemy spreparować sztucznie drugą sprzedaż w programie, tak aby była zgodność - dwie sprzedaże na drukarce i dwie takie same sprzedaże w komputerze):

      1. Sprzedajemy kolejne pozycje z podwójnego paragonu z zachowaniem identycznych cen, sprzedaży nie podsumowujemy i nie fiskalizujemy. Jeżeli jest informacja o braku produktów na magazynie to niestety trzeba dopisać brakującą ilość na stan a po zakończeniu całej operacji ponownie odjąć. Jeżeli jest to recepta to sprzedajemy na białą receptę bez wpisywania kodów - nie będzie ona wysyłana do SIM.

      2. Zmieniamy datę sprzedaży każdej z tych pozycji na datę kiedy wystąpił problem podwójnej fiskalizacji. Robimy to w poprawie poprzez funkcję aktualizacji A, zmieniając datę sprzedaży oraz numer klienta wpisując kolejny wolny numer klienta na tym stanowisku.

      3. Zmieniamy znacznik fiskalny na każdej sprzedanej tak pozycji, aby program wiedział, że jest to zafiskalizowane. Robimy poprzez funkcję Alt+B także w poprawie - odpowiadamy dwa razy Tak (chcemy zmienić znacznik fiskalizacji i chcemy aby były pozycje zafiskalizowane).

      4. Uzupełniamy na każdej pozycji ewentualnie brakujący dokument WZ naciskając w poprawie prawym klawiszem myszy i wybierając z wyświetlonego menu Specjalne -> Zrób WZ dla zaznaczonej sprzedaży. Powinniśmy to zrobić aby unkiknąć błędu przy wysyłce do ZSMOPL o treści "Brak dokumentu źródłowego dla transkacji SPR..."

      5. Jeżeli sprzedawane pozycje podlegają raportowaniu do ZSMOPL, należy z dany dzień dokonać korekty raportu do ZSMOPL.

      6. Końcowo dokonujemy dzisiaj zwykłej korekty w sprzedaży sztucznie wprowadzonej poprzez Alt+K.


  • Related Articles

  • Pełna pamięć podręczna w drukarce fiskalnej Elzab Mera

   W przypadku problemów z pełną pamięcią podręczną dla drukarek Elzab Mera powinniśmy wykonać następujące kroki: 1. wyłączyć drukarkę fiskalną na przycisku wyłączania, 2. otworzyć klapkę, 3. przesunąć małą klapkę, która jest dostępna po prawej stronie ...
  • Jak wydrukować raport dobowy fiskalny z pulpitu drukarki fiskalnej

   Aby wydrukować ręcznie raport dobowy fiskalny w drukarce fiskalnej Elzab typu Mera F, Mera FE, Mera+, Mera online należy: 1. Wejść do Menu drukarki poprzez naciśnięcie dwóch skrajnych klawiszy na raz na pulpicie drukarki czyli przycisku Wyjdź oraz ...
  • Jak sprawdzić typ drukarki fiskalnej i jakie funkcje obsługuje

   Różne modele drukarkę fiskalnych posiadają różne funkcje. Aby sprawdzić jaki jest typ drukarki i jakie obsługuje funkcje należy na danym stanowisku zamknąć program sprzedaży (to ważne) i wejść do: APW 42 Serwis -> Kasa -> Informacje o drukarce Na ...
  • Zmiana czasu na drukarkach fiskalnych

   W przypadku zmiany czasu na komputerach taka zmiana powinna odbyć się automatycznie. Niestety na drukarkach fiskalnych należy zrobić to ręcznie. Poniżej kroki, które musimy wykonać: Uruchomić moduł APW 42 Serwis Wejść w menu Kasa a następnie ...
  • Zmiana kolejności stawek VAT w drukarkach fiskalnych

   Instrukcja pokazuje jak przy pomocy programu serwisowego ustawić prawidłowe stawki VAT w systemie KS-AOW i drukarkach fiskalnych. Konieczna modyfikacja każdego urządzenia fiskalnego w związku ze zmieniającymi się przepisami od 1 sierpnia 2019. Zmiana ...