Pełna pamięć podręczna w drukarce fiskalnej Elzab Mera

Pełna pamięć podręczna w drukarce fiskalnej Elzab Mera

W przypadku problemów z pełną pamięcią podręczną dla drukarek Elzab Mera powinniśmy wykonać następujące kroki:

1. wyłączyć drukarkę fiskalną na przycisku wyłączania,
2. otworzyć klapkę,
3. przesunąć małą klapkę, która jest dostępna po prawej stronie na krawędzi obudowy drukarki - widoczne będzie gniazdo karty microSD,
4. naciskając opuszkiem palca wyciągamy kartę z gniazda i po chwili wkładamy z powrotem ponownie naciskając opuszkiem palca, tak aby karta poprawnie była osadzona w gnieździe,
5. zamykamy obie klapki,
6. włączamy drukarkę i pozostawiamy nieużywaną,
7. po pewnym czasie powinien nastąpić zrzut danych na kartę potwierdzony wydrukiem oraz lamka statusu kopii elektronicznej, która początkowo będzie mrugać na czerwono, powinna zaświecić się na stały kolor zielony - proces ten może trwać do 2 godzin,
8. jeżeli po upływie 2 godzin nadal nie ma wydruku a lampka statusu kopii elektronicznej trwale świeci się na czerwono (nie mruga) to należy wymienić kartę na nową - prosimy wtedy o kontakt

  • Related Articles

  • Mrugająca dioda statusu kopii elektronicznej w drukarce Elzab Mera online

   Samo miganie diody statusu nie jest problemem, przez jakiś czas i możemy normalnie przy tym pracować, jednak musimy reagować gdy dioda miga przez już kilka dni z rzędu. Migająca dioda świadczy, że drukarka nie potrafi wysłać na czas dokumentów do ...
  • Jak wydrukować raport dobowy fiskalny z pulpitu drukarki fiskalnej

   Aby wydrukować ręcznie raport dobowy fiskalny w drukarce fiskalnej Elzab typu Mera F, Mera FE, Mera+, Mera online należy: 1. Wejść do Menu drukarki poprzez naciśnięcie dwóch skrajnych klawiszy na raz na pulpicie drukarki czyli przycisku Wyjdź oraz ...
  • Jak sprawdzić typ drukarki fiskalnej i jakie funkcje obsługuje

   Różne modele drukarkę fiskalnych posiadają różne funkcje. Aby sprawdzić jaki jest typ drukarki i jakie obsługuje funkcje należy na danym stanowisku zamknąć program sprzedaży (to ważne) i wejść do: APW 42 Serwis -> Kasa -> Informacje o drukarce Na ...
  • Problem podwójnej fiskalizacji na drukarce fiskalnej

   Podwójna fiskalizacja może mieć miejsce w przypadku, gdy zostanie zaburzona komunikacja drukarki fiskalnej z komputerem, często dochodzi do takiej sytuacji przy wymianie papieru. Aby upewnić się, że mamy do czynienia z takim przypadkiem należy ...
  • Zmiana czasu na drukarkach fiskalnych

   W przypadku zmiany czasu na komputerach taka zmiana powinna odbyć się automatycznie. Niestety na drukarkach fiskalnych należy zrobić to ręcznie. Poniżej kroki, które musimy wykonać: Uruchomić moduł APW 42 Serwis Wejść w menu Kasa a następnie ...