Konfiguracja programu do pracy z czytnikiem 2D dla obsługi kodów KOWAL NMVS

Konfiguracja programu do pracy z czytnikiem 2D dla obsługi kodów KOWAL NMVS

Testowanie czytnika 2D w związku z problemami związanymi z klawiszem CapsLock i ustawienie odpowiedniego sposobu pracy programu KS-AOW w zależności od wyników tego testu. Aby przeprowadzić test należy wykonać kroki:

  1. Uruchomić moduł APW 43 Serwis
  2. Wejść w menu Testy a następnie Czytnik kodów 2D
  3. Odczytać kod widoczny na ekranie czytnikiem 2D
  4. Postępować zgodnie z sugestią jeśli pojawi ąsię na ekranie w przypadku, gdy czytnik wymaga zmian ustawień 
Poniżej prezentacja pokazująca poprawną konfigurację w postaci wizualnej:


Niepoprawna konfiguracja programu KS-AOW jeśli chodzi o współpracę z czytnikami kodów 2D w zakresie ustawień CapsLock może doprowadzać do przekłamań wielkości znaków w serii a tym samym do generacji alertów w KOWAL.