Konfiguracja programu aptecznego do pracy z KOWAL

Konfiguracja programu aptecznego do pracy z KOWAL

Co zmienia się w programie KS-AOW?

Po wykonaniu operacji opisanych w tej instrukcji program KS-AOW będzie gotowy do spełnienia wymogów rozporządzenia o serializacji leków. Moduł Sprzedaż (APW11) zostanie wzbogacony o specjalne okienko (wywoływane kombinacją klawiszy Alt+M), w którym będziemy mogli zgłaszać leki podlegające serializacji, wycofywać je z obrotu  i kontrolować operację z tym związane. Dodatkowo zmieni się sposób obsługi sprzedaży wymuszając podczas wydawania leków obowiązek odczytania kodów z opakowania dla leków podlegających obowiązkowi serializacji


Jakie operacje trzeba wykonać, aby uruchomić KS-MediVeris?

Program KS-MediVeris jest oddzielnym programem. Jednak zakupiona przez Państwa wersja ściśle współpracuje z programem KS-AOW. Aby ta współpraca przebiegała bez problemu konieczne jest zapisanie w programie parametrów dostępu do systemu KOWAL. Zaliczamy do nich: certyfikat, loginy i hasła dostępu. Program MediVeris jest zakupiony na określona liczbę stanowisk. Czasami liczba licencji nie odpowiada liczbie wszystkich stanowisk w aptece, dlatego konieczne jest określenie, na których stanowiskach program KS-MediVeris ma działać.


Kto powinien w aptece wykonać te operacje?

Konfigurację programu może wykonać każda osoba, która posiada uprawnienia do uruchomienia programu Administrator (APW41). Osoba taka powinna mieć wiedzę gdzie na dysku znajduje się certyfikat i znać hasła: logowania i do certyfikatu. Najczęściej będzie to ta sama osoba, która wykonywała poprzednie kroki instrukcji.


Jak wykonać konfigurację KS-AOW?

Konfiguracja programu sprowadza się do danych do programu KS-AOW i ustawieniu parametrów. Kroki te są przedstawione w załączonej prezentacji:


Serializacja opakowań - Konfiguracja programu aptecznego


Kiedy wykonujemy tę operację?

Operacje konfiguracji programu KS-AOW możemy wykonać wtedy gdy:

 • posiadamy Identyfikator logowania z KOWAL (przesłany listem),

 • znamy hasło do systemu KOWAL (które zmieniliśmy na ich stronie przy pierwszym logowaniu),

 • pobraliśmy i zapisaliśmy na dysku certyfikat ze strony KOWAL,

 • znamy hasło do certyfikatu,

 • zakupiliśmy program KS-MediVeris.

Wszystkie te kroki są opisane w oddzielnych, poprzednich instrukcjach. Zachęcamy, aby wykonać ten krok jak najszybciej i niepotrzebnie nie zwlekać.


Ile to zajmie czasu?

Operacja ta nie jest skomplikowana i dla wprawnej osoby zajmie nie więcej niż 5 minut. 


Co dalej po konfiguracji programu KS-AOW?

Jest to ostatni krok i ostatnia część instrukcji. Po jego wykonaniu będziemy gotowi do obsługi wydawania leków zgodnie z zalecaną procedurą, tj. wycofaniem z obrotu opakowań podlegających serializacji. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją przygotowaną przez Kamsoft, która jest dostępna z poziomu “okienek Kamsoft” (pierwsze 3 strony opisują proces samego uruchamiania KS-MediVeris, które można pominąć):


APMAN -> O systemie -> Instrukcja obsługi programu KS-MediVeris zintegrowany z KS-AOW


Artykuł jest częścią większego artykułu poświęconego tematowi KOWAL. kliknij ten link, aby przejść do artykułu pytań i odpowiedzi dla serializacji opakowań.

  • Related Articles

  • Zmiana wygasającego hasła w systemie NMVS KOWAL

   Instrukcja zmiany wygasającego hasła w systemie NMVS KOWAL z użyciem funkcji dostępnej w KS-AOW na wizytówce. Poniżej link do prezentacji: Zmiana wygasającego hasła w systemie NMVS KOWAL Po wygaśnięciu hasła także możliwe użycie tej funkcji i hasło ...
  • Weryfikacja faktur zakupu w KS-AOW

   Prezentacja pokazująca w jaki sposób można kontrolować ilości przychodzących z hurtowni towarów, ich daty ważności oraz serie a także status w NMVS: Weryfikacja faktur zakupu w KS-AOW
  • Pobranie nowego certyfikatu KOWAL

   Czy certyfikat jest nam potrzebny? Podobnie jak w przypadku E-recepty, gdzie także używaliśmy certyfikatu (tylko innego), tutaj także do poprawnej komunikacji z systemem NMVS potrzebny jest certyfikat, który szyfruje całość przesyłu danych oraz ...
  • Jak sprawdzić wersję programu KS-AOW

   Instrukcja jak sprawdzić aktualną wersję posiadanego programu: Jak sprawdzić wersję programu KS-AOW
  • Odnowienie certyfikatu KOWAL

   Instrukcja odnowienia certyfikatu KOWAL z użyciem funkcji pobierania certyfikatu w KS-AOW. Poniżej link do prezentacji: Odnowienie certyfikatu KOWAL Zaprezentowane rozwiązanie działa pod warunkiem ważności obecnego zainstalowanego certyfikatu KOWAL w ...