Konfiguracja czytnika Zebra DS 2208 do pracy z programem aptecznym KS-AOW

Konfiguracja czytnika Zebra DS 2208 do pracy z programem aptecznym KS-AOW

W przypadku problemów z poprawną pracą czytnika 2D Zebra DS 2208 związaną z niepoprawnym zaprogramowaniem prefixa lub sufix, można zamieszczony kod 2D wczytać czytnikiem bezpośrednio z ekranu lub spróbować go uprzednio wydrukować.