Jak wydrukować raport dobowy z pulpitu drukarki

Jak wydrukować raport dobowy fiskalny z pulpitu drukarki fiskalnej

Aby wydrukować ręcznie raport dobowy fiskalny w drukarce fiskalnej Elzab typu Mera F, Mera FE, Mera+, Mera online należy:

1. Wejść do Menu drukarki poprzez naciśnięcie dwóch skrajnych klawiszy na raz na pulpicie drukarki czyli przycisku Wyjdź oraz przycisku Menu.
2. Na wyświetlaczu obserwujemy pozycję bieżącą w Menu drukarki. Dioda pracy z komputerem powinna się wyłączyć.
3. Przechodzimy do pozycji Raporty naciskając zatwierdzenie czyli przycisk Status.
4. Przechodzimy do pozycji Dobowy fiskalny naciskając zatwierdzenie czyli przycisk Status.
5. Drukarka powinna wydrukować raport dobowy fiskalny.
6. Wychodzimy z Menu naciskając kilkukrotnie klawisz Wyjdź. Dioda pracy z komputerem powinna się wyłączyć.

  • Related Articles

  • Jak sprawdzić typ drukarki fiskalnej i jakie funkcje obsługuje

   Różne modele drukarkę fiskalnych posiadają różne funkcje. Aby sprawdzić jaki jest typ drukarki i jakie obsługuje funkcje należy na danym stanowisku zamknąć program sprzedaży (to ważne) i wejść do: APW 42 Serwis -> Kasa -> Informacje o drukarce Na ...
  • Problem podwójnej fiskalizacji na drukarce fiskalnej

   Podwójna fiskalizacja może mieć miejsce w przypadku, gdy zostanie zaburzona komunikacja drukarki fiskalnej z komputerem, często dochodzi do takiej sytuacji przy wymianie papieru. Aby upewnić się, że mamy do czynienia z takim przypadkiem należy ...
  • Pełna pamięć podręczna w drukarce fiskalnej Elzab Mera

   W przypadku problemów z pełną pamięcią podręczną dla drukarek Elzab Mera powinniśmy wykonać następujące kroki: 1. wyłączyć drukarkę fiskalną na przycisku wyłączania, 2. otworzyć klapkę, 3. przesunąć małą klapkę, która jest dostępna po prawej stronie ...
  • Zmiana czasu na drukarkach fiskalnych

   W przypadku zmiany czasu na komputerach taka zmiana powinna odbyć się automatycznie. Niestety na drukarkach fiskalnych należy zrobić to ręcznie. Poniżej kroki, które musimy wykonać: Uruchomić moduł APW 42 Serwis Wejść w menu Kasa a następnie ...
  • Jak wykonać raport zamknięcia dnia/wysyłki paczki dla terminala płatniczego typu PINPAD

   Zadaniem apteki, która obsługuje transakcje z wykorzystaniem płatności kartą jest wykonywanie raportu zamknięcia dnia wszystkich transakcji bezgotówkowych. W tym celu należy z poziomu opcji modułu „11 Sprzedaż” wybrać „Operacje gotówkowe i ...